MAKALU WINE INDUSTRIES

Private Company

Kiran Pantha

Registration Number : 2051-101068

Registered Office : सङ्खुवासभा , तामाफोक

Company Type : Private

Registered on : 2051-10-18 BS

This Company is permitted to do following type of activities under Office of Campany Registar Office Documentation

SNNSIC CODENSIC Details
01551अल्कोहल जन्य पदार्थहरु जस्तै व्हीस्की , व्राण्डी , रक्सी , स्प्रीड, लिक्वाएर आदि वनाउने , स्याउ नास्पति आदि फलफूलवाठ रक्सी प्रशोधन गर्ने , ती वस्तुहरुमा लेवल लगाउने।